heading

 

הוצאת "כנרת, זמורה, דביר", מכון "הקשרים", החוג לכתיבה יוצרת באוניברסיטת בן גוריון בנגב ובית הספר לכתיבה "המגירה"– מזמינה כותבים שיצירתם טרם ראתה אור להשתתף במיזם חדש ומרתק. 

"תחרות הסיפור הקצר ע"ש עפרה אליגון ז"ל" מוקדשת לזכרה של סופרת ועיתונאית ישראלית רבת זכויות שאמנות הסיפור הקצר היתה תמיד קרובה לליבה. התחרות מתייחדת בכך שמלבד פרסים כספיים ומלגות כתיבה יוקרתיות שיוענקו לזוכים, תתלווה אליה אסופה שתכנס את הסיפורים הזוכים עם סיפורים קצרים מפרי עטם של סופרים ישראלים מובילים, לצד פנינים מאוצר הספרות העברית והיידית.