featured

הפרסים

הפרסים בתחרות הינם:

 

האסופה

תחרות הסיפור הקצר על שם עפרה אליגון ז"ל מתייחדת בכך שהיא מבקשת לא רק לתמוך ביוצריהם של הסיפורים הקצרים שזכו בתחרות ולתגמל אותם, אלא גם לתת ביטוי לסוגה הספרותית הזו על מדף הספרים העברי ולהחזיר את הדיון והעיסוק בסיפור הקצר לדורותיו אל קדמת הבמה התרבותית. לכן שלושת הזוכים במקומות הראשונים יזכו לא רק בפרסים כספיים יקרי ערך ובמלגות כתיבה, אלא גם להיכלל באסופת סיפורים קצרים שתצא לאור עם תום התחרות, ותכיל, מלבד סיפוריהם שלהם, גם יצירות של סופרים ישראלים נבחרים בעבר ובהווה לצד סיפור מאת עפרה אליגון ז"ל

 

באסופת הסיפורים הקצרים ישנם סיפורים של סופרים מובחרים הפועלים בשדה הספרות העברית. מבחר מגוון המציג את שפע האפשרויות של ז'אנר הסיפור הקצר.

שלושת הסיפורים שיגיעו למקומות הראשונים יזכו להתפרסם לצד הסופרים הבאים: